Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Toujeo leveres i en redesignet SoloStar penn

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Tekststørrelse

 • Oppdatert : 2017-09-26

 • 450 enheter pr penn1 
 • Ferdig blandet2   
 • Ingen vending av pennen1,4          
 • 2/3 mindre volum enn med Lantus3    
 • Kun 5 sekunder før du trekker ut kanylen4 
 • 1 gang daglig5

Nåler: BD Mikrofine 4mm

Ved overgang fra Lantus benyttes 1 enhet Lantus = 1 enhet Toujeo. Ingen rekalkulering. Siden Toujeo og Lantus ikke er bioekvivalente anbefales monitorering og evt. dosejustering etter insulinbytte. En høyere dose Toujeo (ca. 10-18 %) kan være nødvendig for å oppnå målområdet for plasmaglukosenivåer (for mere informasjon se "omstilling og titrering fra andre insuliner")5,6.

 

 1. Toujeo SPC 15.09.2016 pkt 2
 2. Toujeo SPC 15.09.2016 pkt 1
 3. Toujeo SPC 15.09.2016 pkt 5.1
 4. Toujeo Pakningsvedlegg 15.09.2016
 5. Toujeo SPC 15.09.2016 pkt 4.2
 6. Toujeo RMP til helsepersonell

SANO.TJO.2017.09.0282