Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Toujeo refusjon

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-10-10

Medisinsk Indikasjon: Behandling av diabetes mellitus hos voksne1

 

Refusjon type 1 diabetes mellitus:

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av type 1 diabetes mellitus

Forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriftens §2 med kriterier2.

Grafisk fremstilt av sanofi

Individuell refusjon ved type 2 diabetes mellitus

Refusjonsindikasjon: Diabetes mellitus type 2

Individuell refusjon under §3a3:Grafisk fremstilt av Sanofi

Pasienter med innvilget individuell refusjon på Lantus trenger ikke søke på nytt, da søknaden også gjelder for Toujeo grunnet samme virkestoff.

 

Takst H1 - Utfylling av blankett NAV 05-14.05: kr. 152,-

Skjema for individuell refusjon

Link til skjema for å søke individuell refusjon (§3a)
Link til skjema for bidrag til legemidler på hvit resept (§5-22)

 

Bidrag til legemidler på hvit resept (§5-22)

Pasienten kan søke om bidrag etter §5-22 dersom Toujeo skrives på hvit resept. Man vil da få refundert 90 % av utgifter som overstiger 1 825,- pr. kalenderår, mot fremlegging av kvittering.4

Se link til søknad om bidrag etter §5-22 oppe under "skjema for individuell refusjon".

 

 

  1. Toujeo SPC 15.09.2016 pkt 4.1
  2. Toujeo Felleskatalogtekst 13.09.2017
  3. NAV https://www.nav.no/rettskildene/Virkestoffer/glargin (03.10.17)
  4. NAV https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/5-22-bidrag-til-spesielle-form%C3%A5l  (03.10.17)

SANO.TJO.17.10.0294