Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Oppbevaringsbetingelser for Toujeo

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-10-10

Penner som ikke er i bruk:1
Oppbevares i kjøleskap (2°C - 8°C ).
Toujeo må ikke fryses.
Plasser ikke Toujeo ved fryseboksen eller fryseelementer.
Oppbevar pennen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Holdbarhet 30 måneder.2

Penner som er i bruk:2
Preparatet kan oppbevares i inntil 6 under 30°C, beskyttet fra direkte varme og lys. Penn i bruk må ikke oppbevares i kjøleskap. Hetten må settes tilbake på pennen etter hver injeksjon, for å beskytte mot lys.

  1. Toujeo SPC 15.09.2016 pkt 6.4 
  2. Toujeo SPC 15.09.2016 pkt 6.3

 

SANO.TJO.17.10.0292