Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Administrasjonsmåte for Toujeo

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-10-10

Toujeo gis kun subkutant.1

Toujeo administreres subkutant ved injeksjon i abdomen, overarm eller lår. Injeksjonssted skal roteres innen et injeksjonsområde og byttes fra den ene injeksjonen til den neste.1 

Toujeo skal ikke gis intravenøst. Langtidsvirkningen av Toujeo er avhengig av at injeksjon skjer i subkutant vev. Intravenøs tilførsel av vanlig subkutan dose kan føre til alvorlig hypoglykemi. Toujeo skal ikke brukes i insulinpumper.1

Toujeo SoloStar ferdigfylt penn gir doser fra 1 til 80 enheter, i trinn på 1 enhet. Dosevinduet viser antall enheter Toujeo som injiseres. Toujeo SoloStar ferdigfylt penn er designet spesifikt for Toujeo, det er derfor ikke nødvendig med rekalkulering av dosen.1

Toujeo må ikke trekkes ut av sylinderampullen i SoloStar ferdigfylt penn inn i en sprøyte fordi dette kan føre til en alvorlig overdose.1

En ny steril kanyle må brukes til hver injeksjon. Gjenbruk av kanyler øker risikoen for blokkerte kanyler, som kan forårsake underdosering eller overdosering.1

Toujeo administreres subkutant ved injeksjon i abdomen, overarm eller lår. Injeksjonssted skal roteres innen et injeksjonsområdet og byttes fra den ene injeksjonen til den neste.1

Innenfor et område, for eksempel på låret, er det viktig å bytte injeksjonssted hver gang for ikke å få små kuler som kalles infiltrater. Ellers kan man risikere å få svingninger i blodsukkeret, fordi insulinet ikke absorberes slik det skal.1,2

Injeksjonssteder insulin

Grafisk fremstilt av Sanofi

1. Toujeo SPC 15.09.2016 pkt 4.2

2. Toujeo pakningsvedlegg 15.09.2016

SANO.TJO.17.10.0291