Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Omstilling og titrering fra andre insuliner

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-10-10

Hvordan bytte fra Lantus til Toujeo

Ved overgang fra Lantus til Toujeo doserer man utfra at 1 enhet Lantus = 1 enhet Toujeo. Siden Toujeo og Lantus ikke er bioekvivalente anbefales monitorering og evt. dosejustering etter insulinbytte. Ved type 1-diabetes brukes Toujo en gang daglig i kombinasjon med måltidsinsulin. Dosering krever individuell justering. En høyere dose Toujeo (ca. 10-18 %) kan være nødvendig for å oppnå målområdet for plasmaglukosenivåer1

 

 

Toujeo titreringsregime ved type 1-diabetes2

Med Toujeo kan du effektivt titrere dine pasienter med type 1-diabetes til målet2.

Grafisk fremstil av Sanofi

Insulindose økes med 10% i området fra 1,5 til 4,5 U hver 7. dag (basert på de tre foregående målinger) hvis median SMPG er ≥ 7.3 mmol /L eller over pasientens individuelle mål; vurder reduksjon av dose ved hypoglykemier eller SMPG <4,4 mmol / L etter legens anbefaling. SMPG: selvmonitorert plasmaglukose2.

Titreringsalgoritme er til illustrativt bruk og tilpasning mht. individ og mål for behandling er nødvendig. Toujeo ble dosert morgen eller kveld2.

  

Toujeo titreringsregime ved type 2-diabetes3,4,5

Med Toujeo kan du effektivt titrere dine pasienter med type 2-diabetes til målet3,4,5

 

Grafisk fremstil av Sanofi

Dosering økes med 6 enheter hver 7 dag (basert på 3 foregående målinger) hvis median SMPG ≥7.8 mmol/L, og med 3 enheter hvis 5.6–7.8 mmol/L og reduseres med 3 enheter under 4.4 mmol/L eller  *justering  henhold til legens anbefaling.

Titreringsalgoritmen er til illustrativt bruk og tilpasning mht. individ og mål for behandling er nødvendig. Toujeo ble alltid dosert på kvelden. SMPG: selvmonitorert plasmaglukose3,4,5.

 

1. Toujeo SPC 15.09.2016 pkt 4.2

2. Home PD, Bergenstal RM, Bolli GB. et al. New Insulin Glargine 300Units/mL Versus Glargine 100 Units/mL in People With Type 1 Diabetes: A Randomized, Phase 3a, Open-Label Clinical Trial (EDITION 4). Diabetes Care 2015;38:2217-25.

3. Yki-Jarvinen H, Bergenstal R, Ziemen M et al. NewInsulin Glargine 300Units/mL Versus Glargine 100 Units/mL in People With Type 2 Diabetes Using Oral Agents and Basal Insulin: Glucose Control and Hypoglycemia in a 6-Month Randomized Controlled Trial (EDITION 2). Diabetes Care 2014;37:3235-43.

4. Bolli GB, Riddle MC, Bergenstal RM et al. New insulin glargine 300 U/ml compared with glargine 100 U/ml in insulin-naïve people with type 2 diabetes on oral glucose-lowering drugs: a randomized controlled trial (EDITION 3). Diabetes Obes Metab. 2015;17:386-94.

5. Riddle MC, Bolli GB, Ziemen M. NewInsulin Glargine 300 Units/mL Versus Glargine 100 Units/mL in People With Type 2 Diabetes Using Basal and Mealtime Insulin: Glucose Control and Hypoglycemia in a 6-Month Randomized Controlled Trial (EDITION 1). Diabetes Care 2014;37:2755–2762

SANO.TJO.17.10.0290