Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Dosering av Toujeo

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-10-10

Dosering

Toujeo er et basalinsulin til administrasjon én gang daglig, når som helst i løpet av døgnet, fortrinnsvis på samme tidspunkt hver dag. Doseringsregimet (dose og tidspunkt) justeres i henhold til individuell respons. Ved omstilling fra Lantus til Toujeo kan dette gjøres enhet for enhet, men en høyere dose Toujeo ca. 10-18 % kan være nødvendig for å oppnå målområdet for plasmaglukosenivåer.1,2

Hos pasienter med type 1-diabetes mellitus må Toujeo kombineres med hurtigvirkende insulin, for å dekke insulinbehovet ved måltider.1

Hos pasienter med type 2-diabetes mellitus kan Toujeo gis sammen med andre antihyperglykemiske legemidler.1

Styrken til dette legemidlet er angitt i enheter. Disse enhetene er spesielle for Toujeo og er ikke det samme som IE eller enhetene som angir styrken til andre insulinanaloger.1

Fleksibilitet i doseringstidspunkt 

Ved behov kan pasienter administrere Toujeo inntil 3 timer før eller etter deres vanlige tidspunkt for administrasjon.1 

Pasienter som glemmer en dose skal kontrollere blodsukkeret sitt og fortsette som vanlig med dosering én gang daglig. Pasienter skal informeres om at de ikke skal injisere en dobbel dose for å oppveie for en glemt dose.1

Spesielle populasjoner

Toujeo kan brukes hos eldre personer og pasienter med nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon.1

Eldre populasjon (≥65 år gamle)

Hos eldre vil en tiltagende forverring av nyrefunksjonen kunne lede til en jevn nedgang i insulinbehovet.1

Nedsatt nyrefunksjon

Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon, vil insulinbehovet kunne være redusert som følge av redusert metabolisme av insulin.1

Nedsatt leverfunksjon

Hos pasienter med nedsatt leverfunksjon, vil insulinbehovet kunne være redusert som følge av redusert kapasitet for glukoneogenese og redusert metabolisme av insulin.1

Pediatrisk populasjon

Sikkerhet og effekt for Toujeo hos barn og ungdom under 18 år har ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.1

  1. Toujeo SPC 15.09.2016 pkt 4.2 
  2. Toujeo RMP til helsepersonell

 

SANO.TJO.17.10.0289