Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Toujeo har en mer stabil og forlenget glukosesenkende effekt i minst 24 timer versus Lantus (1)

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Tekststørrelse

 • Oppdatert : 2017-09-29

Toujeo er en formulering av insulin glargin (innholdsstoffet i Lantus) hvor volumet er redusert til 1/3. Dette medfører redusert overflateareal etter injeksjon og gir en langsommere, mer stabil og forlenget frigjøring av insulin glargin gjennom hele døgnet enn med Lantus1.

Toujeo har en halvveringstid på 18-19 timer uavhengig av dose, og pasienten når steady state etter 3-4 dager2.

I euglykemiske clampstudier hos personer med type 1-diabetes, er den glukosesenkende effekten til Toujeo mere stabil og forlenget i forhold til Lantus1.

Figur: Aktivitetsprofil ved steady state hos personer med type 1-diabetes i en 36-timers euglykemisk clampstudie1,2,3.

Grafisk fremstilt av Sanofi

 

Hvilke konsekvenser har en mer stabil glukosesenkende effekt i minst 24 timer for klinikken og pasienten?

–Mer forutsigbar: lavere variabilitet enn med Lantus1,2,3,4
–Lavere risiko for hypoglykemi etter overgang fra andre insuliner i titreringsfasen5,6,7
–Dosering én gang daglig1
–Fleksibilitet i doseringstidpunkt (+/- 3 timer)1. For mange pasienter er dette en stor fordel (f.eks skiftarbeid/hjemmesykepleie).

 

Om clampstudien: Denne studien var en randomisert, dobbelt-blind, to-behandlinger, to-perioder, to-sekvens, cross-over studie for å evaluere PK og PD profiler av Toujeo® sammenlignet med Lantus® ved steady state hos personer med type 1-diabetes (n = 30). Kohort 1: 18 deltakere fikk Toujeo® 0,4 U/kg/dag i 8 dager, etterfulgt av Lantus® 0,4 U/kg/dag i 8 dager. Kohort 2: 12 deltakere fikk Toujeo® 0,6 U/ kg/dag i 8 dager etterfulgt av Lantus® 0,4 U/kg/dag i 8 dager. Den euglykemiske clampstudien ble utført inntil 36 timer etter injeksjonen2. (PD: farmakodynamikk, PK: farmakokinetikk)

 1. Toujeo SPC 15.09.16 pkt. 5.1
 2. Toujeo SPC 15.09.16 pkt 5.2
 3. Becker RHA, Dahmen R, Bergmann K et al. New Insulin Glargine 300 Units•mL-1 Provides a More Even Activity Profile and Prolonged Glycemic Control at Steady State Compared With Insulin Glargine 100 Units•mL-1. Diabetes Care 2015;38:637–643
 4. Yki-Jarvinen H, Bergenstal R, Ziemen M et al. NewInsulin Glargine 300Units/mL Versus Glargine 100 Units/mL in People With Type 2 Diabetes Using Oral Agents and Basal Insulin: Glucose Control and Hypoglycemia in a 6-Month Randomized Controlled Trial (EDITION 2). Diabetes Care 2014;37:3235-43. 
 5. Bolli GB, Riddle MC, Bergenstal RM et al. New insulin glargine 300 U/ml compared with glargine 100 U/ml in insulin-naïve people with type 2 diabetes on oral glucose-lowering drugs: a randomized controlled trial (EDITION 3). Diabetes Obes Metab. 2015;17:386-94. 
 6. Riddle MC, Bolli GB, Ziemen M. NewInsulin Glargine 300 Units/mL Versus Glargine 100 Units/mL in People With Type 2 Diabetes Using Basal and Mealtime Insulin: Glucose Control and Hypoglycemia in a 6-Month Randomized Controlled Trial (EDITION 1). Diabetes Care 2014;37:2755–2762.
 7. Home PD, Bergenstal RM, Bolli GB. New Insulin Glargine 300Units/mL Versus Glargine 100 Units/mL in People With Type 1 Diabetes: A Randomized, Phase 3a, Open-Label Clinical Trial (EDITION 4). Diabetes Care 2015;38:2217-25.  

SANO.TJO.2017.09.0279