Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Færre hypoglykemier med Toujeo enn med Lantus ved type 2-diabetes (1)

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-29

Det kliniske studieprogrammet til Toujeo heter EDITION og består av seks fase III-studier med ulike pasientpopulasjoner med type 1- og type 2-diabetes. I alle studiene ble Toujeo sammenlignet med Lantus1.

Toujeo reduserer HbA1c tilsvarende Lantus ved type 1- og type 2-diabetes1.

Med Toujeo er det flere som når HbA1c målet med færre nattlige hypoglykemier enn Lantus ved type 2-diabetes1,2

         Grafisk fremstilt av Sanofi

EDITION 2 var en fase 3a, to-armet, randomisert, åpen, parallell-gruppe studie som sammenlignet effekt og sikkerhet av Toujeo® (n = 404) vs. Lantus® (n = 407) hos personer med type 2-diabetes (gjennomsnittlig BMI = 34,8 kg/m2 for begge gruppene) som samtidig behandles med OAD og som byttet fra en annen basalinsulin. Det primære endepunktet var endring fra baseline i HbA1c på 6 måneder. Det første hoved sekundære endepunktet var andel av deltakerne ≥1 bekreftet og / eller alvorlig nattlig hypoglykemisk hendelse i løpet av natten (klokken 00:00-05:59) mellom uke 9 og måned 62.

*Bekreftet (≤3.9 mmol/l) eller alvorlige hypoglykemiske hendelser (enhver episode som krever assistanse fra en annen person)2.

Tips: For generell informasjon om hypoglykemier til helsepersjonell og pasienter samt tips vedrørende blodsukkersvigninger besøk www.mittblodsukker.no

  1. Toujeo SPC 15.09.2016 pkt 5.1
  2. Yki-Jarvinen H, Bergenstal R, Ziemen M et al. NewInsulin Glargine 300Units/mL Versus Glargine 100 Units/mL in People With Type 2 Diabetes Using Oral Agents and Basal Insulin: Glucose Control and Hypoglycemia in a 6-Month Randomized Controlled Trial (EDITION 2). Diabetes Care 2014;37:3235-43.    

SANO.TJO.2017.09.0280