Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Toujeo har færre hypoglykemier i titreringsfasen enn Lantus (1,2,3,4)

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-29

God blodsukkerkontroll er viktig for å unngå senskader5. Diabetesbehandling kan i mange tilfeller bli et kompromiss mellom måloppnåelse av HbA1c og frykt for hypoglykemier og kun 18% av norske pasienter med type 1-diabetes oppnår målet om en HbA1c under 75:

«Det er viktig å behandle diabetes så godt som mulig med tilnærmet normalt blodsukker. Dette kan være vanskelig å oppnå fordi intensivert insulinbehandling kan gi uakseptabel høy risiko for hypoglykemi»5.

Tilstrekkelig titrering er nødvendig for å nå ønsket HbA1c-mål.

Toujeo gir signifikant færre hypoglykemier i titreringsfasen enn Lantus1,2,3,4, hvilket kan gjøre titreringen enklere2.

Kom riktig i gang med Toujeo og titrer dine pasienter med diabetes til målet

 

Oppstart med Toujeo

 

  1. Home PD, Bergenstal RM, Bolli GB. et al. New Insulin Glargine 300Units/mL Versus Glargine 100 Units/mL in People With Type 1 Diabetes: A Randomized, Phase 3a, Open-Label Clinical Trial (EDITION 4). Diabetes Care 2015;38:2217-25.
  2. Bolli GB, Riddle MC, Bergenstal RM et al. New insulin glargine 300 U/ml compared with glargine 100 U/ml in insulin-naïve people with type 2 diabetes on oral glucose-lowering drugs: a randomized controlled trial (EDITION 3). Diabetes Obes Metab. 2015;17:386-94. 
  3. Yki-Jarvinen H, Bergenstal R, Ziemen M et al. NewInsulin Glargine 300Units/mL Versus Glargine 100 Units/mL in People With Type 2 Diabetes Using Oral Agents and Basal Insulin: Glucose Control and Hypoglycemia in a 6-Month Randomized Controlled Trial (EDITION 2). Diabetes Care 2014;37:3235-43. 
  4. Riddle MC, Bolli GB, Ziemen M. NewInsulin Glargine 300 Units/mL Versus Glargine 100 Units/mL in People With Type 2 Diabetes Using Basal and Mealtime Insulin: Glucose Control and Hypoglycemia in a 6-Month Randomized Controlled Trial (EDITION 1). Diabetes Care 2014;37:2755–2762.
  5. Cooper JG, Claudi T, Thordarson HB. Behandling av  type 1-diabetes i spesialisthelsetjenesten – data fra Norsk diabetesregister for voksne. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 2257 – 61

SANO.TJO.2017.09.0281