Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Bivirkninger

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Tekststørrelse

 • Oppdatert : 2017-10-10

Bivirkningsprofilen til insulin glargin (virkestoffet i Toujeo) er godt dokumentert via studier på langtidssikkerhet innen hjerte/kar (ORIGIN-studien).1 I tillegg er det over 16 år siden insulin glargin ble markedsført, og det er derfor samlet inn betydelig mengder sikkerhetsdata fra pasienter også utenfor studier.2 Sikkerhetsprofilen for Toujeo er også studert gjennom seks fase III studier.1

Hypoglykemi, vanligvis den hyppigst forekommende bivirkning ved insulinbehandling, kan opptre hvis insulindosen er for høy i forhold til insulinbehovet1.

Grafisk fremstil av sanofi

 1. Toujeo SPC 15.09.2016 pkt 5.1
 2. Toujeo SPC 15.09.2016 pkt 9
 3. Toujeo SPC 15.09.2016 pkt 4.8
 4. Toujeo SPC 15.09.2016 pkt 4.6
 5. Toujeo SPC 15.09.2016 pkt 4.4
 6. Toujeo SPC 15.09.2016 pkt 4.5
 7. Toujeo Felleskatalogtekst 13.09.2017

SANO.TJO.17.10.0293