Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Toujeo®

Kun for helsepersonell

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Tekststørrelse

 • Oppdatert : 2017-10-10

Er dagens behandling et kompromiss mellom hypoglykemi og optimal HbA1c?1,2

  

Toujeo (insulin glargin  300 enheter/ml) gir, sammenlignet med Lantus (insulin glargin 100 enheter/ml):

 • Mer stabil og forlenget glukosesenkende effekt i minst 24 timer3

 • Tilsvarende blodsukkerkontroll med lavere risiko for hypoglykemi ved type 2-diabetes3,4,5

 • Mulighet for å titrere til målet med færre hypoglykemier i titreringsfasen1,4,5

 • Samme data på langtidssikkerhet, lavere pris og lik generell refusjon ved type 1-diabetes3,6,7,8

 

Siden Toujeo og Lantus ikke er bioekvivalente anbefales monitorering og evt. dosejustering etter insulinbytte. En høyere dose Toujeo (ca. 10-18 %) kan være nødvendig for å oppnå målområdet for plasmaglukosenivåer3 

 

Toujeo indikasjon: Behandling av diabetes mellitus hos voksne.9

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene.10  

Forsiktighetsregler: Toujeo skal ikke brukes til behandling av diabetisk ketoacidose.11

Vanligste bivirkninger: Hypoglykemier, reaksjoner på injeksjonsstedet og lipodystrofi.12

 1. Home PD, Bergenstal RM, Bolli GB et al. New Insulin Glargine 300Units/mL Versus Glargine 100 Units/mL in People With Type 1 Diabetes: A Randomized, Phase 3a, Open-Label Clinical Trial (EDITION 4). Diabetes Care 2015. DOI: 10.2337/dc15-0249 [Epub ahead of print 17 Juni 2015].
 2. Cooper JG, Claudi T, Thordarson HB.et al Behandling av  type 1-diabetes I spesialisthelsetjenesten – data fra Norsk diabetesregister for voksne. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 2257 – 61.
 3. Toujeo SPC 15.09.2016 pkt 5.1.
 4. Riddle MC, Bolli GB, Ziemen M et al. New insulin glargine 300 units/mL versus glargine 100 units/mL in people with type 2 diabetes using basal and mealtime insulin: glucose control and hypoglycemia in a 6-month randomized controlled trial (EDITION 1). Diabetes Care 2014;37:2755–2762.
 5. Yki-Järvinen H, Bergenstal R, Ziemen M, et al. New insulin glargine 300 units/mL versus glargine 100 units/mL in people with type 2 diabetes using oral agents and basal insulin: glucose control and hypoglycemia in a 6-month randomized controlled trial (EDITION 2). Diabetes Care 2014; 37:3235–3243.
 6. Lantus SPC 05.01.2016 pkt 5.1
 7. Lantus felleskatalogtekst 27.08.2015
 8. Toujeo felleskatalogtekst 13.09.2017
 9. Toujeo SPC15.09.2016 pkt 4.1
 10. Toujeo SPC 15.09.2016 pkt 4.3
 11. Toujeo SPC 15.09.2016 pkt 4.4
 12. Toujeo SPC 15.09.2016 pkt 4.8

SANO.TJO.17.09.0288