Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Praktisk informasjon

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Tekststørrelse

 • Oppdatert : 2017-10-25

Praktisk informasjon

Hvordan starte opp med Lyxumia®:

 • Lyxumia® injiseres subkutant i lår, abdomen eller overarm1
 • Lyxumia doseres én gang daglig i løpet av 0-60 minutter før et måltid, helst til samme måltid hver dag1
 • Startdosen er 10 mikrogram én gang daglig i 14 dager
 • Vedlikeholdsdosen er 20 mikrogram daglig fast fra dag 15.1
 • Det kreves ikke spesifikk blodglukosemonitorering ved bruk av Lyxumia®1
 • Vurder å redusere evt. insulindose ved oppstart1

Hver Lyxumia® penn inneholder 14 doser, en penn rekker i to uker og hver pakke er tilstrekkelig i fire uker2.

 

Bilde: Lyxuma start- og vedlikeholdspakning

Grafisk fremstilt av Sanofi

Nåler som anbefales er BD Micro-Fine eller Penfine.

Når en penn tas i bruk for første gang skal den først aktiveres3

Grafisk fremstilt av Sanofi

 1. Lyxumia SPC 18.09.2017 pkt 4.2
 2. Lyxumia SPC 18.09.2017 pkt 6.5
 3. Lyxumia pakningsvedlegg 18.09.2017. SANO.LIX.17.10.0324