Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Lyxumia® senker blodsukkernivået etter måltid (1)

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-10-24

Lyxumia® har signifikant bedre effekt på det postprandiale blodsukkeret versus liraglutid1,2

Ved administrering av Lyxumia® én gang daglig forbedres den glykemiske kontroll via de umiddelbare og vedvarende effekter av å senke både de postprandiale og de fastende glukosekonsentrasjoner hos personer med type 2-diabetes1

Grafen under sammenligner den blodsukkerreduserende effekten av Lyxumia® sammenlignet med liragutid etter 28 dagers bruk etter standardmåltider2

Figur: Gjennomsnittlig forandring av PPG etter måltid ved injisering av hhv. Lyxumia® og liraglutid2.

Dette er en randomisert, open-label multisenterstudie. Det primære endepunktet var endring i postprandial plasmaglukose (PPG) fra baseline til dag 28 etter et testmåltid (frokost)2

Studien viser at Lyxumia® gir en signifikant forbedret reduksjon av måltidsblodsukker sammenlignet med liraglutid2.

 

 

  1. Lyxumia SPC 18.09.2017 pkt 5.1
  2. Kapitza C, Forst T, Coester HV et al. Pharmacodynamic characteristics of lixisenatide once daily versus liraglutide once daily in patients with type 2 diabetes insufficiently controlled on metformin. Diabetes Obes Metab. 2013; 15(7):642-9. SANO.LIX.17.10.0320