Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Lyxumia i kombinasjon med insulin

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Tekststørrelse

 • Oppdatert : 2017-10-24

Lyxumia® i kombinasjon med insulin

Lyxumia® har effekt på blodsukkernivået etter måltid og komplementerer dermed effekten av basalinsulin som hovedsakelig virker på det fastende blodsukkeret1,2,3.

 

I GetGoal-L og GetGoal-Duo1 viser Lyxumia® signifikant reduksjon i HbA1c, gitt som tillegg til basalinsulin i en 24-ukers periode4,5.

Grafisk fremstilt av sanofi

 

Lyxumia® har en vektreduserende effekt, også i kombinasjon med basalinsulin4

 

Hypoglykemi

Pasienter som får Lyxumia® med sulfonylurea (SU) eller med basalinsulin kan ha økt risiko for hypoglykemi. En reduksjon i doseringen av SU eller basalinsulin kan vurderes for å redusere risiko for hypoglykemi6.

 


 1. Lyxumia SPC 18.09.2017 pkt 5.1
 2. Scheen AJ. Lixisenatide (Lyxumia),a new agonist of glucagon-­like peptide­‐1 receptors with a predominant postprandial action. Rev Med Liege. 2014 Feb;69:102­‐9. 
 3. Bolli GB, Owens DR. Lixisenatide, a novel GLP-1 receptor agonist: efficacy, safety and clinical implications for type 2 diabetes mellitus. Diabetes Obesity and Metabolism 2014 Jul: 16:588-601
 4. Riddle MC, Aronson R, Home P et al. Adding Once-Daily Lixisenatide for Type 2 Diabetes Inadequatey Contreolled by Established Basal Insulin. Diabetes Care. 2013;36:2489-96.
 5. Riddle MC, Forst T, Aronson R et al. Adding once-daily lixisenatide for type 2 diabetes inadequately controlled with newly initiated and continuously titrated basal insulin glargine: a 24-week, randomized, placebo-controlled study (GetGoal-Duo 1). Diabetes Care 2013; 36(9):2497-503.
 6. Lyxumia SPC 18.09.2017 pkt 4.4. SANO.LIX.17.10.0321