Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Bivirkninger

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-10-25

Vanligste bivirkninger er gastrointestinale bivirkninger, disse er som oftest milde og forbigående1

 

Grafisk fremstilt av Sanofi

De vanligste rapporterte bivirkninger med Lyxumia® under kliniske studier var kvalme, oppkast og diaré. Disse reaksjonene var vanligvis milde og forbigående. I tillegg oppstod hypoglykemi (ved samtidig bruk med sulfonylureapreparat og/eller et basalinsulin) og hodepine. Allergiske reaksjoner har blittrapportert hos 0,4 % av Lyxumiapasientene1. En reduksjon i doseringen av SU eller basalinsulin kan vurderes for å redusere risiko for hypoglykemi2

 

Direkte sammenlignbare studier viser at Lyxumia® har en tendens til å redusere antall GI- relaterte bivirkninger sammenlignet med exenatid og liraglutid (hhv. 43 vs. 51% og 36 vs. 46%)3,4.

Hos pasienter med type 2-diabetes og akutt koronar syndrom, ga Lyxumia® i tillegg til standard behandling ingen signifikant forskjell i store kardiovaskulære hendelser eller andre alvorlige bivirkninger5

  1. Lyxumia SPC 18.09.2017 pkt 4.8
  2. Lyxumia SPC 18.09.2017 pkt 4.4
  3. Raccach D. Efficacy and safety of lixisenatide in the treatment of Type 2 diabetes mellitus: a review of Phase III clinical data. Expert Rev. Endocrinol.Metab. 2013;8(2),105-21
  4. Kapitza C, Forst T, Coester HV et al. Pharmacodynamic characteristics of lixisenatide once daily versus liraglutide once daily in patients with type 2 diabetes insufficiently controlled on metformin. Diabetes Obes Metab. 2013; 15(7):642-9. 
  5. M.A.Pfeffer, B.Claggett, R.Diaz et.al. Lixisenatide in Patients with Type 2 Diabetes and Acute Coronary Syndrome N Engl J Med 2015;373:2247-57. SANO.LIX.17.10.0323