Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Lyxumia®

Kun for helsepersonell

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Tekststørrelse

 • Oppdatert : 2018-10-30

 

Lyxumia®  (lixisenatid) er en prandial GLP-1-agonist med dosering én gang daglig:1,2

På denne siden vil du finne informasjon om Lyxumia® sine egenskaper og virkninger. Du vil også finne praktisk informasjon om hvordan man starter med Lyxumia® og instruksjon i bruk av pennen. For ytterligere informasjon se produktmonografi:  https://www.felleskatalogen.no/medisin/spc-lyxumia-sanofi-aventis-580795

Egenskaper Lyxumia®

 • Signifikant reduksjon av HbA1c med uttalt effekt på postprandialt blodsukker1
 • Vektreduksjon også i kombinasjon med basalinsulin1

Lixisenatid er en selektiv GLP-1-reseptoragonist. GLP-1-reseptoren er målet for naturlig GLP-1, et endogent inkretinhormon som forsterker glukoseavhengig insulinutskillelse fra pankreatiske betaceller. Effekten formidles via en spesifikk interaksjon med GLP-1-reseptorer, som fører til en økning i intracellulær syklisk adenosinmonofosfat (cAMP). Lixisenatid stimulerer insulinutskillelseved økt blodglukosenivå, men ikke ved normale nivåer av blodglukose. Dette reduserer risikoen for hypoglykemi. Samtidig blir utskillelsen av glukagon redusert, men ved hypoglykemi er den normale mekanismen for glukagonutskillelse bevart.Lixisenatid forsinker magetømming, slik at hastigheten reduseres for glukoseøkning i blodet etter måltid.1

Praktisk informasjon

Dosering og administrasjon med Lyxumia®:

 • Startdosen er 10 mikrogram én gang daglig2
 • Vedlikeholdsdosen er 20 mikrogram daglig fast fra dag 152
 • Det kreves ikke spesifikk blodsukkermonitorering ved bruk av Lyxumia2
 • Injiseres subkutant i mage lår, abdomen eller overarm2
 • I løpet av 0-60 minutter før et måltid (til samme måltid hver dag)2

Pasienten tar 10 mikrogram Lyxumia® i 14 dager. Etter dette behandles pasienten videre med 20 mikrogram per dag. Hver penn inneholder 14 doser, en penn rekker i to uker og hver pakke er tilstrekkelig i fire uker2.

For de første 3 månedene trenger pasienten: en startpakning og to vedlikeholdspakninger.

Bilde: Lyxuma start- og vedlikeholdspakning

 

 1. Lyxumia SPC 18.09.2017 pkt 5.1
 2. Lyxumia SPC 18.09.2017 pkt 4.2

SANO.LIX.17.10.0308