Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Oppbevaringsbetingelser for Lantus (1,2)

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2018-01-26

Holdbarhet for sylinderampulle og SoloStar ferdigfylt penn som ikke er i bruk er 3 år1.

Penner eller ampuller som ikke er i bruk2:
Oppbevares i kjøleskap (2°C - 8°C ).
Skal ikke fryses eller plasseres ved fryseboks eller fryseelementer.
Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Penner som er i bruk1,2:
Preparatet kan oppbevares i inntil 4 uker ved høyst 30°C, beskyttet fra direkte varme eller lys. Penn i bruk må ikke oppbevares i kjøleskap. Hetten må settes tilbake på pennen etter hver injeksjon, for å beskytte mot lys.

 

Referanser:

  1. Lantus SPC 16.06.2017 pkt. 6.3
  2. Lantus SPC 16.06.2017 pkt. 6.4 

 

SANO.GLA.17.11.0359