Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Dosering (1)

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2018-01-26

Dosering1

Lantus inneholder insulin glargin, en insulinanalog, og har forlenget virkningstid. Lantus skal administreres én gang daglig når som helst i løpet av døgnet, men til samme tidspunkt hver dag.

Doseringsregimet (dose og tidspunkt for administrering) for Lantus skal tilpasses individuelt. Hos pasienter med type 2 diabetes mellitus, kan Lantus også gis sammen med oralt aktive antidiabetika. Styrken til dette preparatet er angitt i enheter. Disse enhetene er spesielle for Lantus og er ikke det samme som IE eller enhetene som angir styrken til andre insulinanaloger.

Eldre populasjon (≥ 65 år gamle)1

Hos eldre vil en tiltagende forverring av nyrefunksjonen kunne lede til en jevn nedgang i insulinbehovet.

Nedsatt nyrefunksjon1

Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon, vil insulinbehovet kunne være redusert som følge av redusert metabolisme av insulin.

Nedsatt leverfunksjon1

Hos pasienter med nedsatt leverfunksjon, vil insulinbehovet kunne være redusert som følge av redusert kapasitet for glukoneogenese og redusert metabolisme av insulin.

Pediatrisk populasjon1

Ungdom og barn fra 2 år og eldre:

Sikkerhet og effekt for Lantus er vist for ungdom og barn fra 2 år og eldre.

Barn under 2 år:

Sikkerhet og effekt for Lantus er ikke fastslått. Ingen data er tilgjengelig.

 

Referanser:

1. Lantus SPC 16.06.2017 pkt 4.2

 

SANO.GLA.17.11.0359