Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Administrasjonsmåte (1,2)

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2018-01-26

Lantus gis subkutant1.

Lantus skal ikke gis intravenøst. Langtidsvirkningen av Lantus er avhengig av at injeksjon skjer i subkutant vev. Intravenøs tilførsel av vanlig subkutan dose kan føre til alvorlig hypoglykemi1.

Det er ingen klinisk relevante forskjeller i seruminsulin eller glukosenivå etter subkutan injeksjon av Lantus i abdomen, lår eller deltoid. Injeksjonssted skal roteres innen et injeksjonsområde og byttes fra den ene injeksjonen til den neste1.

Grafisk fremstilt av Sanofi1

 

Lantus må ikke blandes med annet insulin eller fortynnes. Blanding eller fortynning vil kunne endre tid-/virkningsprofil. Dessuten kan blanding gi utfellinger1.

Hvis du injiserer insulinet for ofte på samme sted, kan fettvevet under huden på dette stedet enten skrumpe inn (lipoatrofi, kan oppstå hos inntil 1 av 100 personer) eller bli tykkere (lipohypertrofi). Insulinet kan gi dårligere virkning. Bytt injeksjonssted hver gang du setter insulin for å forhindre disse hudforandringene2.

Sett alltid på en ny steril kanyle før hver injeksjon og fjern kanylen etter injeksjonen. Dette forhindrer forurensning og mulig tetting av kanylen. Dessuten hindres tilførsel av luft inn i insulinbeholderen og insulinlekkasje, noe som kan føre til unøyaktig dosering2.

 

Referanser:

  1. Lantus pakningsvedlegg 16.06.2017

 

SANO.GLA.17.11.0359