Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Lantus og forekomst av hypoglykemi (1,2)

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Tekststørrelse

 • Oppdatert : 2018-01-26

Hypoglykemi1

Tidspunkt for hypoglykemi avhenger av virkningsprofilen for de insuliner som brukes, og kan derfor variere når behandlingsopplegget endres. På grunn av at Lantus er mer langtidsvirkende som basalinsulin kan man vente seg mindre hypoglykemi om natten, men i stedet kan hypoglykemi oppstå tidlig på morgenen.

Særlig varsomhet bør utvises, og det rådes til økt grad av blodsukkerovervåkning hos pasienter der episoder av hypoglykemi kan ha spesiell klinisk betydning, for eksempel hos pasienter med tydelig stenose i koronararteriene eller i blodkarene til hjernen (risiko for kardiale eller cerebrale komplikasjoner), og hos pasienter med proliferativ retinopati, særlig når denne ikke er behandlet med fotokoagulasjon (risiko for forbigående amaurose etter hypoglykemi).

Pasientene må være oppmerksomme på situasjoner der varselsymptomene på hypoglykemi er redusert. Varselsymptomene på hypoglykemi kan være endret, være mindre uttalte eller utebli hos enkelte risikogrupper. Disse inkluderer pasienter:

 • med tydelig bedret blodsukkerkontroll
 • med hypoglykemi som utvikles gradvis
 • som er eldre
 • etter overgang fra animalsk insulin til humaninsulin
 • som har en autonom nevropati
 • som har hatt diabetes lenge
 • med psykiske lidelser
 • som får samtidig behandling med visse andre legemidler.

Slike situasjoner kan føre til alvorlig hypoglykemi (og mulig tap av bevissthet) før pasienten er klar over at dette er hypoglykemi. Den lange virketiden av subkutan insulin glargin kan forsinke bedringen etter hypoglykemi.

Hvis normale eller lave verdier for glykosylert hemoglobin konstateres, må det tas hensyn til muligheten for gjentatte ikke-merkbare (særlig nattlige) anfall av hypoglykemi.

For å redusere risikoen for hypoglykemi er det avgjørende at pasienten overholder dose og diett, tilfører insulinet riktig og er oppmerksom på symptomer for hypoglykemi.

Faktorer som gir økt følsomhet for hypoglykemi krever særlig nøye kontroll, og dosejustering kan bli nødvendig. Disse omfatter:

 • bytte av injeksjonsområde
 • økt insulinfølsomhet (for eksempel ved eliminering av stressfaktorer)
 • uvanlig, økt eller forlenget fysisk aktivitet
 • annen samtidig sykdom (for eksempel oppkast, diaré)
 • utilstrekkelig matinntak
 • utelatte måltider
 • alkoholinntak
 • visse ukompenserte endokrine lidelser (for eksempel hypotyreoidisme og fremre hypofyse- eller binyrebarksinsuffisiens)
 • samtidig behandling med visse andre legemidler.

Ved type 2-diabetes: Færre hypoglykemier etter bytte fra NPH til Lantus2

Pasienter med type 2-diabetes som byttet fra NPH-insulin til Lantus opplevde større HbA1c- reduksjon og færre hypoglykemier enn pasienter som fortsatte på NPH-insulin2.

Referanser:

1. Lantus SPC 16.06.2017 pkt. 4.4

2. Delgado EOutcomes with insulin glargine in patients with type 2 diabetes previously on NPH insulin: evidence from clinical practice in Spain. Int J Clin Pract 2012; 66 (3): 281–88. 

 

SANO.GLA.17.11.0359