Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Lantus – én gang om dagen (1-3)

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-12-22

Lantus – inntil 24-timers effekt, én gang daglig1.

Lantus har effekt i opptil 24 timer og det innebærer at pasienter med diabetes kun trenger å ta basalinsulinet én gang daglig1,2,3.


Pasienten kan selv velge når han/hun vil ta sin dose, men til samme tidspunkt hver dag2.

Lantus® - 24-timers effekt, én gang daglig

Grafisk fremstilt av Sanofi. Type 1 diabetes, n=20, åpen, kontrollert, randomisert studie, cross-over design, 2-10 ukers intervall isoglykemisk clamp teknikk, Lantus vs. NPH x11.  

Referanser:

  1. Lepore M, Pampanelli S, Fanelli C et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of subcutaneous injection of long-acting human insulin analog glargine, NPH insulin, and ultralente human insulin and continuous subcutaneous infusion of insulin lispro. Diabetes 2000; 49: 2141-48. 
  2. Lantus SPC 16.06.2017 pkt. 4.2
  3. Lantus SPC 16.06.2017 pkt. 5.1

 

 SANO.GLA.17.11.0359