Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Lantus - Hva er det?

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Tekststørrelse

 • Oppdatert : 2017-12-22

Lantus, insulin glargin 100 enheter/ml1, er et basalinsulin til behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 2 år og eldre2. Lantus skal administreres én gang daglig når som helst i løpet av døgnet, men til samme tidspunkt hver dag3.

 

 Insulin glargin er fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi i Escherichia coli1.

 

Lantus er en human insulinanalog utviklet slik at den er tungt løselig ved nøytral pH. Insulin glargin foreligger oppløst ved den lave pH (pH 4) i injeksjonsoppløsningen av Lantus. Den sure oppløsningen nøytraliseres etter injeksjon subkutant, og det dannes mikroutfellinger som kontinuerlig frigjør små mengder insulin glargin. Dette gir en jevn, flat og forutsigbar konsentrasjons-/tidsprofil med forlenget virkningstid4,5.

Grafisk fremstilt av Sanofi4,5

 

I Lantus er en av aminosyrene i A-kjeden byttet ut med glysin (A21). I tillegg er B-kjeden forlenget med to argininmolekyl (B31 og B32). Dette gir en forskyvning av det isoelektriske punktet og en endring av de fysikalske og kjemiske egenskapene5,6.

Grafisk fremstilt av Sanofi5

 

 Referanser:

 1. Lantus SPC 16.06.2017 pkt. 2
 2. Lantus SPC 16.06.2017 pkt. 4.1
 3. Lantus SPC 16.06.2017 pkt. 4.2
 4. Lantus SPC 16.06.2017 pkt. 5.1
 5. Hilgenfeld R, Seipke G, Berchtold H et al. The Evolution of Insulin Glargine and its Continuing Contribution to Diabetes Care. Drugs 2014; 74: 911-27.
 6. Lantus SPC 16.06.2017 pkt 5.2

 

SANO.GLA.17.11.0359