Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Apidra i pumpe (1-3)

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2018-03-13

 

 

Apidra kan brukes i insulinpumpe (CSII)1

 

Apidra 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass2.

Hvert hetteglass inneholder 10 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 1000 enheter2.

 

Kontinuerlig subkutan pumpeinfusjon
Apidra kan brukes til kontinuerlig subkutan insulininfusjon (CSII) i pumpesystemer beregnet på insulininfusjon i kombinasjon med passende katetere og beholdere1.

Pasienter som bruker CSII må få grundig opplæring i bruken av pumpesystemet. Infusjonssettet og beholderen skal byttes minst hver 48. time ved bruk av aseptisk teknikk1.

Disse instruksjoner kan være forskjellige fra de generelle instruksjoner i bruksanvisningen til pumpen. Det er viktig at pasienter følger de spesifikke instruksjonene for Apidra når de bruker Apidra. Dersom disse ikke følges kan det føre til alvorlige uønskede hendelser1.

Ved bruk i en subkutan insulin infusjonspumpe, må Apidra ikke blandes med oppløsningsmidler eller annen insulin1.

Pasienter som får Apidra via CSII må ha tilgjengelig en alternativ måte å administrere insulin i tilfelle pumpesystemet skulle svikte1.

Funksjonsfeil i insulinpumpen eller infusjonssettet eller brukerfeil kan raskt føre til hyperglykemi, ketose eller diabetisk ketoacidose3

 

Referanser:

  1. Apidra SPC 16.06.2017 pkt. 4.2
  2. Apidra SPC 16.06.2017 pkt. 2
  3. Apidra SPC 16.06.2017 pkt. 4.4

 

SANO.GLU.17.12.0399