Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Oppstart med Apidra (1-3)

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2018-03-13

Apidra (insulin glulisin) ved oppstart. 

Apidra har en raskere innsettende effekt og kortere varighet enn vanlig humaninsulin1.

Apidra skal gis i kombinasjon med et insulin med middels eller lang virketid eller en basal insulinanalog og kan brukes sammen med perorale antidiabetika2.

Dosen skal tilpasses individuelt2.

Apidra skal gis ved subkutan injeksjon, kort tid (0-15 min) før eller rett etter måltid, eller ved kontinuerlig subkutan pumpeinfusjon2.

 

Dosejustering ved bytte til Apidra

Styrken til Apidra er angitt i enheter. Disse enhetene er spesielle for Apidra og er ikke det samme som IE eller enheter som angir styrken til andre insulinanaloger2.

 

Apidra er ekvipotent med vanlig humaninsulin1:

 1 enhet = 1 enhet1

 

Målverdi for selvmålt blodsukker i henhold til Nasjonale faglige retningslinjer for diabetes3:

Individuell målverdi bestemmes i samråd mellom pasient og helsepersonell.

Målet med behandlingen er at pasienten har tilfredsstillende blodsukker gjennom hele døgnet og god livskvalitet. Dette tilsvarer egenmålt blodsukker før måltid på 4-7 mmol/l og <10 mmol/l postprandialt (1,5-2 timer etter måltid) uten uakseptable hypoglykemier3.

 

Referanser:

  1. Apidra SPC 16.06.2017 pkt. 5.1
  2. Apidra SPC 16.06.2017 pkt. 4.2
  3. Nasjonale faglige retningslinjer for diabetes. Oslo: Helsedirektoratet, 2017. www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes  (21.11.2017)

 

SANO.GLU.17.12.0399