Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Apidra - hurtigvirkende måltidsinsulin (1-6)

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Tekststørrelse

 • Oppdatert : 2018-03-13

Apidra, insulin glulisin 100 enheter/ml, er en hurtigvirkende insulinanalog til behandling av voksne, ungdom og barn fra 6 år med diabetes mellitus som krever behandling med insulin1,2,3. Apidra skal gis ved subkutan injeksjon, kort tid (0-15 min) før eller rett etter måltid, eller ved kontinuerlig subkutan pumpeinfusjon4.

Apidra har en raskere innsettende effekt og kortere varighet enn vanlig humaninsulin2.  Studier har vist at Apidra opprettholder sine hurtigvirkende egenskaper uavhengig av BMI2.

 

Apidra - innsettende effekt hos Apidra, lispro og humaninsulin hos friske overvektige med BMI 30-40 kg/m2 5

Studien var en en-dose, randomisert, dobbelt-blind, overkrysnings, euglykemisk clamp-studie som sammenlignet farmakokinetikk og farmakodynamikk ved insulin glulisin, insulin lispro og RHI hos 18 overvektige personer uten diabetes5.

Det ble konkludert med at Apidra hadde den mest konsistente hurtigvirkende profilen, uavhengig av BMI og tykkelse av subkutant vev5.

 

Grafisk fremstilt av Sanofi5

Apidra inneholder ikke sink6

 

Referanser:

 1. Apidra SPC 16.06.2017 pkt. 2 
 2. Apidra SPC 16.06.2017 pkt. 5.1
 3. Apidra SPC 16.06.2017 pkt. 4.1
 4. Apidra SPC 16.06.2017 pkt. 4.2
 5. Becker RHA, Frick AD, Burger F et al. Insulin Glulisine, a New Rapid-Acting Insulin Analogue, Displays a Rapid Time-Action Profile in Obese Non-Diabetic Subjects. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2005;113: 435-43.
 6. Apidra SPC 16.06.2017 pkt. 6.1

 

SANO.GLU.17.12.0399