Kontakt

Sanofi


Telefon: 67 10 71 00

For spørsmål om våre produkter (10 - 14):
Telefon: 46 91 80 01

Kontaktskjema på sanofi.no

Administrasjonsmåte (1-3)

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2018-03-13

Før injeksjon av måltidsinsulinet Apidra1

Før første gangs bruk må pennen oppbevares i romtemperatur i 1 til 2 timer. Kontroller sylinderampullen før bruk. Bare klare, fargeløse oppløsninger med vann-lignende konsistens og uten synlige faste partikler må anvendes. Da Apidra er en oppløsning, er det ikke nødvendig å ryste eller blande den før bruk1.

 Insulinetiketten må alltid kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå administrasjon av feil type insulin1.

Administrasjonsmåte2
Apidra skal gis ved subkutan injeksjon, kort tid (0-15 min) før eller rett etter måltid, eller ved kontinuerlig subkutan pumpeinfusjon2.

Apidra skal gis subkutant i bukhuleveggen, lår eller overarm eller ved kontinuerlig infusjon i bukhuleveggen2.

Grafisk fremstilt av Sanofi2

 

Injeksjons- og infusjonssted skal roteres innen et gitt injeksjonsområde (bukhulevegg, lår eller overarm) fra den ene injeksjonen til den neste. Absorbsjonsraten og dermed også effektstart og -varighet kan bli påvirket av injeksjonsstedet, trening og andre variabler. Absorpsjonen vil være noe raskere ved subkutan injeksjon i bukhuleveggen enn ved bruk av andre injeksjonssteder2.

 

Det er viktig å passe på at Apidra ikke injiseres i en blodåre. Injeksjonsstedet skal ikke masseres etter injeksjon. Pasienten må læres opp i riktig injeksjonsteknikk2.

Ved subkutan injeksjon må Apidra ikke blandes med andre legemidler, unntatt NPH humaninsulin2.

 

Sett alltid på en ny steril kanyle før hver injeksjon. Dette forhindrer forurensning og mulig tetting av kanylen3.

Fjern alltid kanylen etter hver injeksjon3.

 

Referanser:

  1. Apidra SPC 16.06.2017 pkt. 6.6
  2. Apidra SPC 16.06.2017 pkt. 4.2
  3. Apidra pakningsvedlegg 16.06.2017

 

SANO.GLU.17.12.0399